Certyfikaty LCCI International Qualifications określane są na całym świecie jako „Paszporty do zatrudnienia”. To zaszczytne miano wiąże się ze znakomitą rozpoznawalnością naszych certyfikatów pośród największych i najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych i biznesowych w ponad 100 krajach, na wszystkich kontynentach świata.

Certyfikaty LCCI IQ są ponadto akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce. Znajdują się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r.

Certyfikaty JETSET potwierdzające znajomość języka angielskiego opierają się na egzaminach testujących podstawowe umiejętności tych kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata. Testy są przeprowadzane na prawach egzaminu o rosnącym stopniu trudności i obejmują 4 podstawowe obszary języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE EGZAMINY JETSET

 • Stopniowe wprowadzanie nowych struktur gramatycznych oraz ich funkcji komunikacyjnych;
 • Zadania, polecenia i słownictwo precyzyjnie dobrane do poziomu grupy docelowej;
 • Powtarzające się na kolejnych poziomach typy zadań dają uczniowi poczucie lepszej znajomość metody egzaminacyjnej;
 • Wykorzystanie, gdzie tylko jest to możliwe, historii, tematów i postaci, które łączą poszczególne elementy części pisemnych;
 • Powtarzanie i ćwiczenie w kolejnych rozdziałach wiedzy i umiejętności zdobytych w toku nauki;
 • Zwracanie uwagi na takie elementy jak układ tekstu czy czcionka, co prowadzi ucznia przez poszczególne elementy egzaminu i pozwala mu lepiej zrozumieć zadania w poszczególnych rubrykach;
 • Celowe wykorzystanie elementów plastycznych i graficznych, pomagających w zrozumieniu nowych zagadnień.

Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu.

Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia i wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej oraz doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości merytorycznej wypowiedzi, w zależności od wymagań sytuacji.

Egzaminy EFB zostały opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu.

Na egzaminach English for Business akceptowane są wszystkie odmiany j. angielskiego (brytyjska, północno-amerykańska, australijska) pod warunkiem, iż kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę.

W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego, jednak ponosi on przy tym odpowiedzialność za ewentualne błędy, niedokładności czy ogólną jakość prezentowanych w nim informacji.

Egzamin biznesowy bazujący na autentycznych materiałach przygotowany specjalnie pod kątem przemysłu turystycznego. Poziom 1 skierowany jest do osób pracujących bezpośrednio z klientem, natomiast Poziom 2 odpowiada wymaganiom stawianym przed kadrą zarządzającą.

English for Tourism dzieli się na dwa oddzielne egzaminy: Spoken i Written. Są to niezależne kwalifikacje i mogą być zamawiane osobno.

Poniżej przedstawiamy wybrane uczelnie, firmy i instytucje uznające certyfikaty LCCI International Qualifications za wiarygodne świadectwo kompetencji językowych.

Uczelnie wyższe w Polsce – państwowe i prywatne:
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polish Open University
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ernst & Young Academy of Business
Firmy i koncerny:

 • Sony
 • BP
 • GlaxoSmithKline
 • Hewlett Packard
 • Deutsche Bank
 • Ernst & Young
 • US Pharmacia
 • Roche Holding AG
 • AXA
 • PepsiCo
 • Xerox
 • Storck
 • Fujitsu Siemens