Slide background

W Greenwich Języki Świata możesz uczyć się

następujących języków obcych

CLASS Zajęcia dla młodzieży i dorosłych

Jeśli Twoim marzeniem jest sprawne posługiwanie się językiem obcym, zależy Ci na miłej i przyjaznej atmosferze w grupie a za najważniejszy cel stawiasz profesjonalne lekcje języka? Skontaktuj się z nami! Greenwich to renomowana szkoła z siedzibą we Włocławku. Proponujemy zajęcia dla dzieci, zróżnicowaną ofertę skierowaną do młodzieży oraz dorosłych. W przyjaznej atmosferze, korzystając z ciekawych materiałów, z pewnością nauczysz się więcej. Skontaktuj się z nami i przekonaj się sam! Zapraszamy! Sprawdź naszą specjalną ofertę dla gimnazjalistów i maturzystów

PAKIET ZŁOTY

1700 zł

Przy płatności jednorazowej 1650 zł
podręczniki wliczone w cenę

- pierwsza rata : 220 zł
- raty miesięczne (październik-maj): 185 zł
- 130 godzin lekcyjnych praktycznej nauki języka
- zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut
- opieka metodyczna oraz raporty nauczania w cenie
- dostęp do multimedialnej platformy do nauki słówek i zwrotów
- przy zapisie drugiej osoby z rodziny rabat 50 zł

iCLASS Zajęcia dla zabieganych i zapracowanych - 90 minut w szkole, 90 minut przez internet

Dzięki zajęciom iClass poznasz swój preferowany styl uczenia, będziesz uczyl się w optymalnym tempie z wykorzysaniem nowoczesnych aplikacji na smartfona lub komputer. Nasz specjalnie opracowany program sprawi że już po pierwszych zajęciach znacznie wzrośnie twoja motywacja do nauki. Dzięki błyskawicznym sukcesom, uwierzysz we własne, nieograniczone możliwości. Dodatkowo oszczędzisz czas ponieważ zajęcia w szkole odbywają się raz w tygodniu, zaś pozostałą część kursu realizowana jest na platformie opracowanej pod kątem używanego podręcznika oraz aplikacji mobilnej do nauki słówek.

zajęcia grupowe

1290 zł

Przy płatności jednorazowej 1240 zł
Podręczniki wliczone w cenę

- pierwsza rata : 250 zł
- raty miesięczne (październik-czerwiec): 130 zł
- 66 godzin lekcyjnych praktycznej nauki języka
- 66 godzin zajęć online
- zajęcia jeden raz w tygodniu po 90 minut
- opieka metodyczna oraz raporty nauczania w cenie
- przy zapisie drugiej osoby z rodziny rabat 50 zł
  • Pakiet złoty - zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut każde, opieka metodyczna, raporty nauczania
  • Pakiet platynowy - międzynarodowy certyfikat LCCI JETSET - dopłata 250 zł

Wybierz zajęcia dla Ciebie:

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Młodzież (13-17)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: Słuchacze rozpoczynający naukę języka angielskiego w naszej szkole, w pierwszym roku nauki, poznają podstawowe zwroty oraz wyrażenia związane z życiem codziennym. Zakres materiału proponowanego kursu, obejmuje: tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych przy pomocy form czasu teraźniejszego prostego oraz ciągłego, a także czasu przeszłego. Uczniowie z pomocą nauczyciela są w stanie prowadzić krótkie konwersacje, dotyczące, np. miejsca zamieszkania, rzeczy związanych ze szkołą, domem czynnościami codziennymi.

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Młodzież (13-17)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: Materiały z tego poziomu zaawansowania pozwolą uczniom prowadzić proste rozmowy związane z życiem codziennym. Uczniowie są przygotowywani do formułowania przy tym wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień gramatycznych. Znają wszystkie aspekty czasu oraz stopniowanie przymiotników.

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Młodzież (13-17)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: Kursanci podczas realizacji tego poziomu tworzą wypowiedzi związane m.in. z życiem w mieście, czasem podczas odpoczynku, szkolnictwem, środowiskiem naturalnym i jego ochroną, zakupami, sportem oraz uczuciami. Uczniowie tworząc wypowiedzi ustne i pisemne, używają takich konstrukcji gramatycznych, jak np.: czasy teraźniejsze, czasy przeszłe, czasy przyszłe i czasowniki modalne.

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Młodzież (13-17)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: Słuchacze po ukończeniu tego kursu, potrafią tworzyć wypowiedzi pisemne oraz ustne, dotyczące m. in.: podróżowania, zjawisk zachodzących w przyrodzie, ciała człowieka oraz zdrowia. Używają przy tym w swoich wypowiedziach czasów przeszłych, teraźniejszych oraz przyszłych, a także czasowników modalnych, podstawowych i okresów warunkowych.

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Młodzież (13-17)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: Lekcje z tego poziomu zaawansowania pozwalają uczniom na tworzenie wypowiedzi na tematy z historii, przyrody, technologii, wykształcenia, zatrudnienia oraz zdrowia. Kursanci są zatem przygotowani, do wykorzystania m. in.: konstrukcji czasów teraźniejszych, przeszłych oraz przyszłych, okresów warunkowych, strony biernej i czasowników modalnych.

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Dorośli (od 18 roku życia)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: To kurs na poziomie początkującym skierowany do osób, które nigdy nie uczyły się języka obcego. Słuchacze podczas pierwszego roku realizacji nauki poznają słownictwo związane m. in. z codziennymi czynnościami, miejscem zamieszkania, rodziną i przyjaciółmi oraz pracą. Poznają kolejno struktury gramatyczne, takie jak np., czas teraźniejszy prosty oraz ciągły i czas przeszły.

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Dorośli (od 18 roku życia)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: Kursanci poznają już podstawowe słownictwo związane m. in. z czasem wolnym, zakupami, wakacjami, pracą, naturą. Stosują przy tym podstawowe konstrukcje gramatyczne: czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe oraz czasowniki modalne. Słuchacz na tym poziomie porozumiewa się w prostych rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wypowiadając się na tematy znane i typowe.

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Dorośli (od 18 roku życia)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: Słuchacze na tym poziomie są w stanie formułować wypowiedzi zarówno ustne, jak i pisemne. Uczeń wypowiada się na tematy dotyczące pracy, zdrowia, szkolnictwa, nauki i kultury. Stosuje przy tym czasy przeszłe, teraźniejsze oraz przyszłe, czasowniki modalne i okresy warunkowe. Uczeń na tym poziomie zaawansowania jest w stanie zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy. Używa języka standardowego.

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Dorośli (od 18 roku życia)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: Zakres wiedzy i umiejętności kursantów, pozwala na formułowanie wypowiedzi przy wykorzystaniu słownictwa związanego z uczuciami, czasem wolnym, pracą, podróżami oraz technologią. Uczeń stosuje w swoich wypowiedziach konstrukcje gramatyczne, takie jak: czasy przeszłe, teraźniejsze oraz przyszłe, czasowniki modalne, stronę bierną i okresy warunkowe. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie, całkowicie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne.

Języki: English Angielski Grupa wiekowa: Dorośli (od 18 roku życia)
Częstotliwość spotkań: 2 * 95 min tygodniowo Ilość lekcji w kursie 130 godzin lekcyjnych

Opis zajęć: Słuchacze odbywający kurs na tym poziomie posiadają słownictwo związane m. in. ze sportem i zainteresowaniami, społeczeństwem, prawem, zakwaterowaniem, transportem czy medycyną. Stosują przy tym konstrukcje dotyczące wszystkich aspektów czasu oraz stronę bierną i czasowniki modalne. Tak zaawansowani słuchacze potrafią już zrozumieć zróżnicowane długie i rozbudowane teksty.

skontaktuj się z nami: 664 124 777 | 054 231 28 45