Slide background

W Greenwich Języki Świata możesz uczyć się

następujących języków obcych

EXAM EFFECT Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego 

Stworzony przez nas autorski kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego nastawiony jest na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów nauki w optymalnym czasie. Zakres - wymagany na egzaminie. Zajęcia organizowane w zakresie tego kursu bazują na naturalnych oraz indywidualnych stylach uczenia się. Dzięki temu nasza oferta skierowana jest również do dyslektyków. Dzięki nowatorskim metodom uczniowie „uczą się, jak się uczyć” (nie tylko języka angielskiego)! O taki model przekazywania wiedzy jest w pełni zgodny z europejskim systemem edukacyjnym. Tryb prowadzenia kursów zostaje dostosowany do uczniów, a nie na odwrót. Dzięki temu kurs jest bardzo efektywny, a uczniowie solidnie przygotowani do egzaminu dojrzałości z języka obcego.

zajęcia grupowe

1000 zł

<!--Przy płatności jednorazowej --!>

- raty miesięczne 120 zł x 6 rat
- pierwsza rata 280 zł
- 50 godzin lekcyjnych praktycznej nauki języka
- 50 godzin zajęć online
- na 2 z 4 bezpłatnych lekcji przeprowadzamy egzaminy próbne
- wszystkie materiały wliczone w cenę kursu!
- zajęcia jeden raz w tygodniu po 90 minut
- opieka metodyczna oraz raporty nauczania w cenie
- przy zapisie drugiej osoby z rodziny rabat 50 zł

Podczas zajęć będziemy wykorzystywać

  • metodę polisensoryczną, bezpośrednią i indukcyjną
  • zasady neurodydaktyki (czyli tzw. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi)
  • nowatorskie ćwiczenia online
  • aplikację do nauki słówek i zwrotów

Wykorzystanie zróżnicowanych technik i form przekazu oraz nowoczesnego systemu powtórek na aplikacji mobilnej (zgodnie z algorytmem zapamiętywania), umożliwi każdemu uczniowi rozpoznanie swojej indywidualnej metody efektywnego zdobywania wiedzy. Pozwoli to, na jeszcze skuteczniejszą naukę zarówno u dyslektyków, jak również dzieci nie posiadających większych problemów w uczeniu się. Podczas kursu każdy uczestnik nauczy się jak przyswajać wiedzę i wykorzystać te umiejętności w przyswajaniu wiedzy z pozostałych przedmiotów!

Korzyści płynące z uczestnictwa w kursie

  • Solidne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
  • Poznanie swojego najbardziej efektywnego stylu uczenia się
  • Nowoczesność - pożyteczne wykorzystanie telefonu komórkowego podczas nauki, dzięki zainstalowanej aplikacji mobilnej
  • Wzrost motywacji do nauki już po pierwszych lekcjach! Dzięki błyskawicznym sukcesom, uwierzysz we własne, nieograniczone możliwości
  • Oszczędność czasu na naukę - zajęcia 1 x 90 minut a reszta pracy zdalnie i z przyjemnością - 10 minut dziennie na aplikacji mobilnej + 1 praca pisemna tygodniowo
  • Nauczyciel jest „coachem” – co miesiąc dostajesz raport ile słówek i zwrotów trwale się do tej pory nauczyłeś

Dla nas nie ma trudnych uczniów. Podczas zajęć potrafimy zainteresować każdego, a dzięki rewolucyjnej metodzie nasz program pozwala na uzyskiwanie szybkich postępów w nauce. Maturzysto! Nauczymy Cię jak się uczyć, żeby pozyskiwane wiedzy było przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem!

skontaktuj się z nami: 664 124 777 | 054 231 28 45